Konferencia pre rodičov

Konferencia pre rodičov

Výchova v dobe internetu

závislosti,   vzdelávanie,   sociálne médiá,   sex na internete

Dátum konferencie v budúcnosti potvrdíme

zážitková konferencia

najlepší odborníci s unikátnym obecenstvom

Prednášky

a diskusie

Interaktívne 

Workshopy

Encounterové

skupiny

Najväčšia interaktívna česko-slovenská konferencia o výchove a vzdelávaní detí a ich rodičov. Chceme vytvoriť priestor, kde sa relevantné informácie o výchove a vzdelávaní dostanú k rodičom a učitelom základných a materských škôl.
  • Čomu sa venujú moje deti na internete?

  • Pomáha im internet alebo škodí?

  • Aké informácie ich ovplyvňujú

Témy: