Encounter

Jde o diskuzi v kruhu, kde se řeší konkrétní problémy účastníků za účasti dvou facilitátorů. 

Encounterová skupina je způsob, jak pracovat na svém osobnostním růstu. Znamená to větší porozumění sobě, vyjasňování vztahů s ostatními nebo aktivní utváření vlastního života. Děje se tak díky přímé interakci s lidmi ve skupině bez předem daného scénáře. Postupně budovaná důvěra umožňuje účastníkům časem odložit společenské masky a otevřeně a pravdivě projevovat své emoce a postoje – souhlas, kritiku, radost, podráždění, náklonnost, smutek…

www.vsobedoma.cz

Panelová diskusia

Vedená diskuze v trvání 1,5 hodiny se zástupci různych směru vzdělávání, napr. Montessori, Scio, štátna škola, súkromná škola..., kde budeme rozebírat výhody a nevýhody jednotlivých typů vzdelávání. 

Zůčastní se například Ivan Juráš, Vítězslav Dohnal, Markéta Olbertová, Juraj Šimkovič, Alexander Jakubčo, Hana Svobodová, Veronika Kanýzová...

Tématické diskuze

Na základe Vašich témat, které ste uvedli v registračním formuláři, jsme vytvořili skupinky, v ktorých budeme řešit Vaše konkrétní dotazy k danému tématu.