Přednášky:

Ľudovít Dobšovič

Ako učiť dieťa zodpovednosti?

Zodpovednosť za dieťa versus zodpovednosť voči dieťaťu

Zodpovednosť dieťaťa býva veľkou témou. Trápia sa ňou rodičia aj učitelia hľadajú všemožné cesty a spôsoby, ako dieťa motivovať a viesť k tomu, aby sa zodpovedne stavalo k svojim povinnostiam či už doma alebo v škole. Neraz majú rôzne “výchovné” zásahy negatívne účinky a podobajú sa skôr súboju, než spolupráci. 

Téma zodpovednosti, a ako ju budovať v malom človeku tak, aby

 s ňou doslova rástol a stala sa súčasťou jeho postojov a hodnotového systému bude hlavným predmetom mojej

prednášky – diskusie.

 

Psychológ - psychoterapeut, socioterapeut, člen Inštitútu psychoterapie a socioterapie, facilitátor výcvikových programov, tréningov pre manažérov a encounterových skupín pre laickú aj odbornú verejnosť. Autor populárno-náučnej knihy "Naučte sa riešiť konflikty" a viacerých odborných aj populárnych článkov.

 
Lívia Lozsi
 
Vladimír Hambálek

Ako si porozumieť keď sme spolu, no každý v inom vesmíre?

Kroky k úspechu

V stručnej prezentácii predstavím úrovne porozumenia medzi ľuďmi a roviny devalvácie. Na príkladoch vysvetlím prečo pri výchove nestačí efektívna komunikácia a čo ešte potrebujeme, aby sme mali silu prežiť sa navzájom a spolupracovať.

Vychovávateľ, sociálny pracovník, lektor tvorivej dramatiky, tréner a kouč manažmentu, koncentratívno-pohybový psychoterapeut, manželský poradca a mediátor, supervízor a budúci transakčný analytik :) Hral som sa a tvoril s deťmi a adolescentmi s poruchami správania, sprevádzal som školské triedy a mnohoproblemové rodiny s rizikovou mládežou v bratislavskej Pedagogicko-psychologickej poradni, učil som, koučoval a facilitoval som zmeny a rozvoj ľudí na rôznych pozíciách v priemysle aj v službách, učil som a supervidoval psychológov v bývalých manželských poradniach a iné pomahajúce profesie v rezortoch školstva, sociálnych vecí a rodiny.

Vývin, pohyb, učenie sa

Vďaka mozgu sa pohybujeme, vďaka pohybu sa rozvíja mozog.

A vďaka rozvíjajucemu sa mozgu sa učíme.

Neuroplasticita, neuromotorická nezrelosť, špecifické poruchy učenia, poruchy správania, deti s mimoriadnym nadaním... to je iba zopár z aktuálne stále viac diskutovaných tém. Ako tieto témy súvisia a čo nám hovoria o dieťati a ako to možeme využiť v prospech detí? Ako môžeme pomôcť deťom vyvíjať sa správne a dosahovať ich potenciál.

 

Lekár, socioterapeut, terapeut INPP a Benaudira. Patrí medzi aktívnych členov Inštitútu psychoterapie a socioterapie, pravidelne prednáša a publikuje. Je zároveň zriaďovateľom materskej a základnej školy M. Montessori v Bratislave. Je spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.

Ivan Juráš
 
Viera Lutherová
Komu, čo patrí v trojuholníku dieťa - rodič - škola.

Téma zodpovednosti je úzko spätá so školou. Je to prvá inštitúcia,

s ktorou sa dieťa stretáva a formuje jeho vzťah ku vzdelávaniu a budúcej práci. Ako postupovať tak, aby z dieťaťa/ žiaka vyrástol zodpovedný

a pre spoločnosť platný občan? Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že tento proces dokážeme úspešne sabotovať ako rodičia, aj ako učitelia. Sú oblasti a témy, kde z detí snímame zodpovednosť a rozhodujeme za nich. V ťažkých situáciách by sme ako učitelia chceli, aby rodičia vyriešili naše problémy a naopak rodičia majú často strach otvorene a nedefenzívne komunikovať svoje predstavy. Komunikácia v trojuholníku rodič-škola-dieťa býva plná nedorozumení a stresu.

Psychologička, učiteľka, ktorá patrí medzi aktívnych členov Inštitútu psychoterapie a socioterapie, pravidelne prednáša a publikuje. Má vlastnú psychologickú prax - BALANS poradňa zdravého vývinu. Absolvovala tréning Johansenovej individualizovanej auditívnej stimulácie (JIAS), je INPP certifikovaná odborníčka a koordinátorka INPP Slovensko a Česko.

Je tiež mama dvoch detí.

 

O odnímaní zodpovednosti 

Zdravá výživa pro každého

Jak se nejlépe stravovat pro prevenci nemocí, bezva postavu a dobrou náladu

Proč je třeba zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat i bez počítání kalorií anebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí? Co jsou ty nejkvalitnější potraviny? Jaká jsou nejlepší výživová doporučení?

Co vše potřebuje vaše dítě jíst a čemu by se mělo vyhýbat?

Jak vše zdravé zvládat v rámci rodiny, práce a volného času?

Podrobněji probereme dotazy, které Vás napadly během přednášky. Dozvíte se praktické tipy pro efektivní nákupy, budování zdravé domácnosti a tvorbu správných návyků.

Margit je v současnosti nejvýraznější česká specialistka na výživu a zdravotní prevenci. Zakladatelka 1. českého think tanku Globopol věnujícího se tématům zdravotní prevence a výživy.

Zpopularizovala u nás Zdravý talíř, který rychle nahrazuje zastaralou výživovou pyramidu. Vystudovala farmacii, dietologii v USA a četné certifikované kurzy. Pravidelně publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu na školách. Využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny.

Margit Slimáková
 
Jan Svoboda

Žijeme v revoluční době, která klade vysoké nároky jak na rodiče, tak na děti. O to více je třeba dbát na zajištění bezpečného vývoje, který začíná v době těhotenství matky, přechází obdobím dětství až k mladé dospělosti.
Přednáška nabízí fakta z výzkumů, které sledují základní chyby při
výchově a nabízí informace jak výchovné handicapy snížit, případně
jim zamezit. Protože se ocitáme v době, kdy kulturní vývoj, sycený
blahobytem,  nerespektuje vývoj lidského jedince a to přináší četné
potíže, včetně narůstajícího trendu dětských sebevražedných
pokusů. 

PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. 

Jak vychovat děti pro současnost

Kořeny závislostí

 
Martin Jan Stránský

Mozek jsme my

Přednáška známého neurologa z Yaleské univerzity objasní nezbytné základy pro získání odpovědí na otázky, jak se má učit a vychovávat. Veškerá výuka je totiž závislá na mozkových funkcích a
mechanismech.  Vědět, jak se mozek učí (a neučí) znamená rovněž vědět, jak učit (a neučit).  Přednáška se pokusí během (příliš) krátké doby alespoň trochu ozřejmit klíčové mozkové funkce a procesy vedoucí k učení a určení procesů rozhodování. Zároveň přesně ukáže, proč a jak jsou moderní technologie nebezpečné pro vývoj nejen mozku, ale celého lidstva.

Medicínu vystudoval v USA, dosud přednáší a je primářem neurologie v Yale University. Po revoluci založil Polikliniku na Národní v Praze, obnovil časopis Přítomnost, založil výměnné programy postgraduální výuky, nadace pro podporu občanské společnosti a Kancelář Ombudsmana pro zdraví pro ČR. Nyní se specializuje na neurofyziologickou funkci mozku, především v oblastech paměti a vědomí, prozkoumává základní vlivy lidského uvažování a technologie na lidský mozek, včetně jeho schopnosti vzdělávat se.

 
Jana Trčková

Když tělo a mozek nespolupracuje

Jak rozpoznat indicie související s neuro-motorickou
nezralostí

Zdá se vám, že máte doma šikovné dítě, avšak jeho školní výkon neodpovídá jeho schopnostem? Všímáte si, že dělá něco podivným způsobem nebo má projevy, které si nedokážete vysvětlit? Málokdo ví, že v pozadí těchto těžkostí se může skrývat narušený vývoj
reflexů neboli neuro-motorická nezralost, která může komplikovat fungování v mnoha oblastech a bránit dítěti projevit celý svůj potenciál. Důsledkem mohou být např. potíže s učením a chováním, u dospělých pak úzkostné stavy. Ve stručné prezentaci se dozvíte, jak se neuro-motorická nezralost může projevovat.
Ukážeme si příznaky a indicie, které vám napoví, že u dítěte může jít o tuto příčinu obtíží a jaké jsou možnosti nápravy.

Psychoterapeutka působící v soukromé praxi v Břeclavi. Věnuje se individuální, párové, rodinné psychoterapii a poradenství. Poskytuje terapii neuro-motorické nezralosti (INPP) a sluchovou terapii Benaudira dětem s poruchami učení a chování a dospělým klientům. Působí jako mentor v internetové psychologické poradně Fakulty sociální studií MU, kde se podílí také na výuce. Je aktivní členkou Institutu psychoterapie a socioterapie a zároveň je mámou dvou dětí. 

 
Alexandra Popovičová
Silvia Kuzmová

Čo jedia zdravé deti

gastrokultúra novej generácie

Čo by mala byť optimálna strava deti predškolského veku a
prečo je vôbec dôležité to riešiť? Ako naučiť svoje dieťa
súvislosti od taniera po pôvod potravín? Edukujeme detí
správaniu, jazykom… ale o tom, čo jedia nevedia nič. Smútime
z nejedákov, ale deti netušia odkiaľ pochádza cvikla, ako
vyzerá pór, ale v troch rokoch vedia z regálov supermarketov
vybrať obľubené polotovary.
Ako môže fungovať trojuholník rodina-predškolské zariadenie-dieťa na poli osvety výživy a podpory jedenia? 

Alexandra je zakladateľka projektu Čo jedia zdravé deti, poradkyňa pre výživu, dokumentaristka, propagátorka uvedomelého jedenia a
osvety v oblasti gastronómie. Lektorka kurzov o výžive detí a
kurzov zdravého varenia. Garant a koordinátorka projektu Čo
jedia zdravé deti v školke, kde designuje zdravé stravovanie v
štátnych normách a edukáciu pre deti a zamestnancov predškolských zariadení.

Silvia je lektorka kurzov Výživa detí, tehotných a dojčiacich žien. Jej
špecializáciou je prevencia a udržiavanie zdravia stravou ako
i prírodnými doplnkami výživy. Stála pri zrode súkromnej Montessori škôlky s prvkami lesnej pedagogiky a rešpektujúcej komunikácie.

Riadi rozsiahly komunitný projekt Potravinová banka, ktorý pomáha rodinám s dostupnosťou kvalitných a lokálnych potravín, učí ich zásadám zdravej výživy a pomáha šetriť peňaženku i životné prostredie.

 
Alexander Jakubčo

V učiteľských montérkach. 

Čo všetko sa dá dosiahnuť s deťmi a komunitou v úplne odlišných podmienkach. 

Zoberiem Vás do troch svetov, v ktorých žijú naše deti, Zoberiem Vás do sveta mimoriadneho intelektu, ľudskej dôstojnosti detí v rómskej osade a sveta vyžehlených uniforiem. Zistíme čo všetko sa dá dosiahnuť s deťmi a komunitou v úplne odlišných podmienkach. Bude to o nádeji a nových návykoch srdca, ktorú zatiaľ veľký svet nevie dať.

Každý z nás má svoju cestu života. Ja som si na svoju životnú cestu obliekol „učiteľské montérky“.

Dva roky som slúžil ako učiteľ v Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v BA. Dva roky som učil deti v rómskej osade v Stráňach pod Tatrami v rámci programu Teach for Slovakia. Do TFS som sa zapojil z dvoch dôvodov. Jeden je osobný. Rodičia mi vštepovali hodnoty, akými sú vzdelanie, úcta k životu, pomoc iným. Cítim zodpovednosť za dary, ktoré som od života dostal, preto som sa rozhodol zo seba odovzdať viac a venovať dva roky svojho života deťom, ktoré sú podľa majoritnej spoločnosti, už pri narodení takpovediac odsúdené na neúspech v živote.

Druhým dôvodom je profesionálna angažovanosť za zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Mám veľkú túžbu byť pri zmene vzdelávacieho systému , aby vzdelávanie bolo funkčné, moderné a dávalo šancu každému.

 

Workshopy:

Na workshopy se budete moci přihlásit samostatne mailem po přihlášení na konferenci. Cena jednoho workshopu je 250 CZK (10€). Kapacita workshopů je omezena.

Lívia Lozsi

Rodina ako systém sociálnych vzťahov

workshop - sobota

Ak človek ochorie vo vzťahoch, môže vo vzťahoch aj vyzdravieť

Rodina ako primárny sociálny systém výrazne formuje psychický, fyzický, a sociálny rozvoj dieťaťa. To, ako sa k svojmu dieťaťu vzťahujeme, akú hodnotu mu prisudzujeme, významne ovplyvňuje jeho seba-vedomie. Vzťah rodiča k dieťaťu môže podporovať, ale takisto aj brzdiť rastový potenciál dieťaťa. Akými vplyvmi môžeme ako rodičia napáchať škody? Budeme hľadať spoločné odpovede na otázky, ktoré si kladie azda každý rodič.

 

Vyštudovala pedagogiku a andragogiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu krátko pracovala v materskej škole, neskôr ako vychovávateľka a sociálna pracovníčka v detskom domove v Seredi. Facilituje encounterové skupiny a výučbovo-tréningové programy pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Je aktívnou členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie, redaktorkou časopisu Socioterapia a psychoterapia, spoluatorkou knihy Socioterapia. 

Zároveň je mamou dvoch detí.

Petra Slezáková

Zero Waste: Život bez odpadu

workshop - sobota

Stále viac sa v médiách hovorí o klimatických zmenách a globálnych dopadoch nášho konzumného života. Planéta je zahltená plastovým odpadom a stopy ľudskej činnosti sú viditeľné aj na opustených ostrovoch v strede Tichého oceánu. Je naozaj toto planéta, ktorú chceme odovzdať našim deťom? Aký podiel na tom má každý z nás? Môže zodpovedná spotreba radikálne znížiť množstvo odpadu na svete? Ako môžeme našu domácnosť nastaviť na život (skoro) bez odpadu? 
Na workshope sa dozviete konkrétne tipy a triky ako na to. Spolu sa naučíme šetriť nielen životné prostredie, ale aj naše zdravie a peňaženku. 

Petra vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a 14 rokov pracovala v bankovníctve na Slovensku i v zahraničí. Aktívne žije štýlom zero waste, čiže sa snaží neprodukovať žiaden odpad. Je zakladateľkou úspešného blogu Zero Waste Slovakia. O svojom životnom štýle prednáša na školách a pre širokú verejnosť. Motivuje ľudí k zodpovednosti za svoju spotrebu a životné prostredie.

Vlado Hambálek
Ivan Valkovič

Vzťahy v rodine

workshop - nedele

Aké hry sa doma hráme?

Na workshope dostanete odpovede na otázky: Prečo je niekedy ťažká intimita a čo ju v rodine nahrádza? Aké psychologické hry hráme, keď nevieme, nechceme alebo nemôžeme komunikovať medzi sebou jasne a úprimne? Prečo je rodina viac než len súčet jednotlivcov a ako vie rodina prežiť aj napriek tomu, že sa v nej nie vždy máme dobre? A možno aj, ako sa mať spolu doma lepšie?
 

Ivan Valkovič je psychoterapeut v individuálnej, párovej aj rodinnej psychoterapii, zároveň robí supervíziu a poradenstvo. Je otcom troch detí. Vladimír Hambálek je sociálny pracovník, lektor tvorivej dramatiky, tréner a kouč manažmentu, koncentratívno-pohybový psychoterapeut, manželský poradca a mediátor, supervízor. Je otcom dvoch detí.

Spolu založili a vedú Coachingplus - združenie ľudí, ktoré sa špecializuje na rozvoj psychológov, koučov, lektorov, facilitátorov, manažérov, ale aj pedagógov či sociálnych pracovníkov a pôsobí v komerčnom aj nekomerčnom sektore. 

Juraj Šimkovič

Školstvo potrebuje hravých hrdinov workshop - sobota

Môže byť učiteľ vzorom pre deti?

Koľko času investujú pedagógovia do osobného tréningu a svojho zdravia? Veď predsa s nimi deti strávia v škole vo väčšine prípadov viac času ako so svojimi rodičmi. Deti samotné vedia prečo druhých nasledujú, či nenasledujú a prečo. Ako sa dajú využiť prvky z knihy Naivná pedagogika z praxe a spoločenskej hry Odvážni objavitelia pre budovanie pozitívnych vzťahov v škole? Akými možnosťami môžeme vytvárať komunitu nielen medzi deťmi a pedagógmi ale i rodičmi. Lebo šťastné vzťahy robia šťastné školstvo.

 

Sociálny pedagóg a vychovávateľ, v teréne s deťmi pôsobí od svojej mladosti, bol aktívnym skautom, animátorom, vychovávateľom, športovým manažérom. Aktuálne pôsobí v experimente „MANAŽÉR ŠŤASTIA“ v Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. V januári 2018 vyšla jeho knižná prvotina s názvom Naivná pedagogika z praxe: 15 rokov medzi „malými veľkými“ školiteľmi. Ak chceme meniť, formovať a vychovávať, musím najprv pracovať sám na sebe.

 
 
 
 

Krátke pecha kucha prednášky:

Ivana Procházková
aneb jak pořádek vnější vede k pořádku vnitřnímu

Síla prostředí

Často si ani neuvědomujeme, jak moc jsme ovlivněni prostředím,

ve kterém pracujeme nebo si hrajeme. Co všechno náš mozek musí zpracovat bokem při naší vědomé práci? Jak reaguje dítě na moc věcí a jak na věcí méně? Je opravdu tak důležité udržovat vnější řád, mít věci na svém místě, vlastní místo u stolu, vlastní postel? Umíme žít v chaosu dnešního světa a je žádoucí se mu přizpůsobovat? Může nám jasné prostředí dodat pocit bezpečí? Tímto a mnohým podobným se příspěvek bude zabývat.

Ivana je lektorka emoční inteligence dětí, kurzů pro rodiče a batolata, zakladatelka prvních Montessori jeslí v Brně, spoluautorka knihy S láskou i rozumem aneb využijte emoční inteligenci ve výchově, v neposlední řadě ovšem máma a nadšená pozorovatelka nejmenších dětí. Individuálně i skupinově pracuje s rodiči, dětmi i pedagogickými pracovníky.

Petra Slezáková

Zero Waste: Život bez odpadu

Stále viac sa v médiách hovorí o klimatických zmenách a globálnych dopadoch nášho konzumného života. Planéta je zahltená plastovým odpadom a stopy ľudskej činnosti sú viditeľné aj na opustených ostrovoch v strede Tichého oceánu. Je naozaj toto planéta, ktorú chceme odovzdať našim deťom? Aký podiel na tom má každý z nás? Môže zodpovedná spotreba radikálne znížiť množstvo odpadu na svete? Ako môžeme našu domácnosť nastaviť na život (skoro) bez odpadu? 
Na workshope sa dozviete konkrétne tipy a triky ako na to. Spolu sa naučíme šetriť nielen životné prostredie, ale aj naše zdravie a peňaženku. 

Petra vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave a 14 rokov pracovala v bankovníctve na Slovensku i v zahraničí. Aktívne žije štýlom zero waste, čiže sa snaží neprodukovať žiaden odpad. Je zakladateľkou úspešného blogu Zero Waste Slovakia. O svojom životnom štýle prednáša na školách a pre širokú verejnosť. Motivuje ľudí k zodpovednosti za svoju spotrebu a životné prostredie.

Vítězslav Dohnal

Inovativní škola: teorie a realita

K čemu je škola? Kdo a proč chce mít inovativní školy a kdo by je mněl chtít? Co to je inovativní škola a jaká je ta normální? Je mezi nimi rozdíl? Rozdíl mezi tým být vzděláván a vzdělávat se. Učení a provázení, hodnocení a zpětná vazba. Důvěra ve školu jako práce s vlastním strachem. A možná ještě něco navíc.

Vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Pedagogicky je dovzdělán filozofickou fakultou. Za jedno z nejhodnotnějších vzdělání však považuje to, jež se mu denně dostává od jeho dvou vlastních dětí a desítek těch školních. Zkušenosti získával při práci pro společnosti převážně v oboru informačních technologií, ale například i pro výrobce piva. Pět let vedl nadační fond zabývající se sportováním dětí s handicapem. Podílel se na otevření první ScioŠkoly na Jižní Moravě a druhým rokem je jejím ředitelem.

Roman Lehotský

Predmetová olympiáda je viac ako súťaž

Predmetová olympiáda je vo všeobecnosti vnímaná ako bežná vedomostná súťaž. Jej postupové kolá, výberové a prípravné sústredenia a účasť na medzinárodnom kole však prináša žiakom oveľa viac. Učí ich systematickej práci, základným zásadám vedeckého výskumu a bádania, verejnej prezentácii, tým najlepším umožňuje vycestovanie do atraktívnych destinácií, otvára možnosti štúdia na prestížnych medzinárodných univerzitách, či získanie štipendijných pobytov.


Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Viedol prírodovedné krúžky, organizoval poznávacie pobytové tábory pred deti, kurzy a exkurzie pre učiteľov. Aj vo svojom voľnom čase sa venuje neformálnemu vzdelávaniu organizovaním podujatí pre verejnosť v oblasti druhovej ochrany živočíchov a zachovania kultúrneho dedičstva. Už takmer 20 rokov sa profesijne venuje organizovaniu
predmetových olympiád a postupových súťaží, v súčasnosti v pozícií riaditeľa samostatného odboru organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.