7 znaků ve vývinu dítěte bez otce


Žena je vždy ženou, ale z chlapce se muž musí stát. Stává se ním skrz uznání jinými muži, přijetím zodpovědnosti za svoje činy, prožitím svobody, vůdcovství, soupeření s jinými muži, rozhodování a i vzepření se ženám.

Uvádím několik znaků, které jsou viditelné u dětí a zvlášť chlapců z nekompletních rodin.

1. Hledání uznání u jiných mužů

Žena naučí malého muže něze, lásce, empatii, neboli jak se stát ženou, ale mužem se může stát jen od jiných mužů. Je důležité, aby se stýkal s otcem, dědečkem, strýcem a jinými relevantními muži v jeho životě.

Když se muži s relevantními muži nestýkají, je pravděpodobné, že uznání u mužů budou hledat i v dospělosti a velmi těžce se ho budou umět v budoucnu nasytit.

​2. Dřívější sexuální aktivita

Studie, která zkoumala vzorek 1409 vědeckých adolescentů ve věku 11 až 18 let, zjišťovala souvislost mezi absencí otců v rodinách a sexuální aktivitou. Výsledky ukázaly, že dospívající v domácnostech bez otců měli většinou dřívější sexuální aktivitu v porovnávání s dospívajícími, kteří žijí se svými otci.

3. Problémy s alkoholem a drogami

Děti bez otců jsou mnohem více náchylné podlehnout drogám a alkoholu. Mužský vzor, jak se zdá, dokáže ukázat směr jak se s alkoholem a drogami vypořádat. I když muž, otec, ne vždy situaci s alkoholem zvládne podle přání jeho ženy, už jen fakt, že dítě situaci vidí a vidí její následky, má vliv na pozdější reakce malých mužů na téma alkoholu a drog.

4. Zvýšená agresivita

Vědci varují, že výchova bez otce může natrvalo změnit strukturu mozku dětí směrem k agresivitě a hněvu.

Když chlapci opakovaně nenajdou porozumění v jejich přirozeném soupeření, bitkách, souboji u jejich jediného rodiče – mámy, můžou jejich potlačené projevy směřovat směrem ven v jiných prostředích. „Před mámou mám zakázané se hněvat, tak si to zkusím ve škole“. Jiným důvodem zvýšené agrese může být i nedostatečné nastavení hranice, resp. nejasná reakce od mámy, když si dítě zkouší svoji „moc“.

5. Nejasná mužsko - ženská identita

Chlapci, kteří vyrůstají v rodinách bez otce, mají větší těžkosti s porozuměním rodové identity, rozdílu mezi muži a ženami. Matka musí ve výchově zastávat obě role, být naráz laskavou, něžnou, chápavou, ale i přísnou, ráznou a neustupující. Navíc média taktéž mohou vytvářet zkreslený obraz o realitě mužů: např. Homer Simpson – líný, nezodpovědný, egocentrický neschopný otec, který vychovává Barta – zlomyslného, někdy až krutého ke své sestře.

6. Nespolupracující dítě

Dítě vychovávané rozvedenou anebo svobodnou matkou méně spolupracují a mají nižší výsledky testů inteligence jako děti vychovávané v kompletních rodinách. Statistická analýza chování a inteligence těchto dětí odhalila „významné škodlivé účinky“ života v čistě ženské domácnosti.

7. Impulzivní chování

Začněte konat, vyplatí se to později. „ Děti z rodin bez otců mají menší schopnost oddalovat uspokojení a slabší impulzivní kontrolu (tzn. kontrolu nad zlostí a sexuálním uspokojením). Tyto děti mají též slabší pocit svědomí anebo smysl pro to, co je správné a zlé.

Více zajímavých témat si můžete dozvědět na konferenci "Výchova k životu"

Zdroj: Hendricks, C.S., Cesario, S.K., Murdaugh, C., Gibbons, M.E., Servonsky, E.J., Bobadilla, R.V., Hendricks, D.L., Spencer-Morgan, B., & Tavakoli, A. (2005).

Zdroj: N. Vaden-Kierman, N. Ialongo, J. Pearson, and S. Kellam, "Household Family Structure and Children's Aggressive Behavior: A Longitudinal Study of Urban Elementary School Children," Journal of Abnormal Child Psychology 23, no. 5 (1995).

Zdroj: P.L. Adams, J.R. Milner, and N.A. Schrepf, Fatherless Children, New York, Wiley Press, 1984

https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201106/the-decline-fatherhood-and-the-male-identity-crisis

Zdroj: Greg L. Duncan, Jeanne Brooks-Gunn and Pamela Kato Klebanov, "Economic Deprivation and Early Childhood Development," Child Development 65 (1994)

Zdroj: E.M. Hetherington and B. Martin, "Family Interaction" in H.C. Quay and J.S. Werry (eds.), Psychopathological Disorders of Childhood. (New York: John Wiley & Sons, 1979)

#agresivita #otec

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square