Konferencia Výchova k životu Brno

Cez víkend 3. a 4. marca sa konala v Brne česko-slovenská konferencia Výchova k životu.

Partnerom konferencie bol aj Inštitút psychoterapie a socioterapie a konferencia bola určená pre rodičov a učiteľov základných a materských škôl. Dva dni sme diskutovali na témy výchovy a vzdelávania detí.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie bolo sprostredkovať informácie od odborníkov priateľskou cestou k verejnosti a zároveň zodpovedať čo najviac otázok a diskutovať spolu. Účastníci mali zároveň možnosť zúčastniť sa encounterových skupín, ktoré bežali každý deň vo viacerých skupinkách.

Som veľmi rada, že na konferencii sa zúčastnilo takmer 50% mužov a ešte viac ma teší, že sa veľa diskutovalo, po prednáškach sa rozpútala často neutíchajúca diskusia a v sobotu sa diskutovalo až do noci.

Myslím, že sa nám podarilo vytvoriť príjemnú priateľskú atmosféru, čo dokazovalo aj to, že viacerí účastníci aj rečníci si začali spontánne tykať.

Účastníci boli tí, ktorí riadili to, kam sa bude téma diskusie uberať svojimi otázkami, na základe ich návrhov vznikli témy pre diskusie v tématických skupinkách a nakoniec aj rozdelenie účastníkov na jednotlivé prednášky nám dalo spätnú väzbu, ktorá téma účastníkov najviac zaujala.

Rodina je dôležitá

Program bežal paralelne v dvoch miestnostiach a celkovou témou konferencie bola zodpovednosť za svoj život a svoje činy.

V sobotu ráno sme začali témami z neurológie o fungovaní mozgu prednáškou Martina Stránskeho „Mozog sme my.“ Myslím, že najviac rezonovala myšlienka, že malým deťom pre rozvoj ich mozgu neprospieva pozeranie sa do obrazovky, čo účastníci začali praktizovať už aj počas konferencie. Viackrát som videla, že dospelí zobrali telefón dieťaťu so slovami, že to pre neho nie je dobré. Veľa ľudí reagovalo na prednášku Martina Stránskeho, že bola krátka, že by mohol rozprávať ešte oveľa dlhšie, bolo to viditeľné aj z dlhej diskusie a aj z pokračujúcej diskusie vonku na chodbe počas nasledujúcej prednášky Ivana Juráša, ktorý rozprával o tom ako vplýva pohyb na učenie a rozvoj mozgu.

Jan Svoboda prispôsobil tému svojej prednášky na základe dvoch predchádzajúcich prednášok, teda zareagoval na aktuálne otázky účastníkov, čím na druhej strane vzbudil dojem, že má veľmi málo času, aby stihol aj pôvodnú tému svojej prednášky.

Poobede bežali súčasne dve encounterové skupiny v prednáškových sálach a tri workshopy v salónikoch. Workshopy boli na témy: „Rodina ako systém sociálnych vzťahov“, „Môže byť učiteľ vzorom pre deti?“ a „Život bez odpadu“. Najviac účastníkov bolo na workshope o rodine, z čoho vyplýva, že ľudia by si chceli zlepšovať vzťahy v rodine a lepšie si porozumieť.

Po workshopoch prišla na rad samotná téma zodpovednosti, tak v rodine ako aj v škole, ku ktorej hovorila Viera Lutherová a Ľudo Dobšovič. Ľudia ocenili množstvo konkrétnych príkladov, ktoré hlavne Ľudo vo svojej prednáške spomínal. Účastníci ju hodnotili ako veľmi osobnú.

Po večeri sa rozpútali dve diskusie na témy Zodpovednosť a hranice a Komunikácia a vzťahy v rodine. Na základe registračných formulárov, kde účastníci uvádzali tri témy, ktoré ich najviac zaujímajú, sme pripravili celkom 4 témy na diskusiu, ďalšími dvomi boli témy Vzdelávania detí a Zdravá výživa. Nakoniec, ale po absolvovaných prednáškach sa účastníci týchto dvoch tém nezúčastnili a vytvorili sa iba dve skupinky na prvé dve témy, kde sa diskutovalo, ako som spomínala, až do neskorej noci.

Počas prednášky Viery Lutherovej sa konali aj štyri krátke prednášky vo formáte pecha-kucha, na ktoré sme dostali veľmi dobrú odozvu, že boli výstižné, zaujímavé a tento formát umožňuje zaujať hlavnou myšlienkou.

Druhý deň konferencie

Po vyčerpávajúcej sobote, sme sa ráno rozcvičili jógou a pokračovali ďalšími blokmi prednášok o tom ako si porozumieť v rodine od Vlada Hambálka a praktickým pohľadom Jany Trčkovej na neuro-motorickú nezrelosť detí.

To, že táto prednáška ľudí zaujala sa odzrkadlilo aj v počte predaných kníh Dieťa v rovnováhe, kde sa o tejto problematike podrobne píše.

Počas týchto prednášok sa vo vedľajšej sále konala panelová diskusia o vzdelávaní detí so zástupcami rôznych smerov vzdelávania. Znova sa nám potvrdilo, že vzdelávanie asi nie je až takou akútnou témou, nakoľko sa zúčastnilo pár ľudí, naopak v sále prednášok bolo úplne plno.

Poslednou prednáškou bola „Zdravá výživa“ Margit Slimákovej, na ktorú viem, že sa viacerí účastníci tešili.

Po obede bola znovu encounterová skupina, kde si účastníci mohli vyskúšať ako vyzerá encounter pri účasti veľkého počtu ľudí a zároveň v tom istom čase bežal workshop o tom „Aké hry sa doma hráme?“ Vlada Hambálka a Ivana Valkoviča, ktorý dostal veľmi pozitívne hodnotenie od účastníkov.

V záverečnom poďakovaní všetkým zúčastneným, partnerom a dobrovoľníkom odznela zároveň aj pozvánka na ďalšiu konferenciu, ktorá sa tentokrát uskutoční v Bratislave v sobotu 17. novembra 2018. Téma vyplynula zo záujmu účastníkov a bude ňou Výchova v dobre internetu.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square